Film, w wersji angielskiej, uzupełnił raport badawczy przygotowany dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.