Trailer do spektaklu Teatru Realistycznego „Manifest”.