Digital products at SUEZ Polska are run by women. Film zwyciężył w swojej kategorii w wewnątrzkorporacyjnym konkursie organizowanym przez francuską centralę SUEZ.